Bên cạnh việc tiếp tục tổ chức thi công hoàn thành, nghiệm thu và bàn giao đưa vào sử dụng các công trình chuyển tiếp, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh Quảng Ngãi (Ban Quản lý) – đơn vị được UBND tỉnh Quảng Ngãi giao nhiệm vụ chủ đầu tư các dự án hạ tầng trọng điểm trên địa bàn sẽ khởi công mới nhiều công trình trong năm 2023.

Cụ thể, Ban Quản lý sẽ đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các thủ tục để khởi công mới các dự án, gồm: Kè chống sạt lở bờ biển thôn Phước Thiện 1 và Phước Thiện 2, xã Bình Hải (Bình Sơn); Hồ chứa nước Hố Sâu, xã Tịnh Đông (Sơn Tịnh); Đường ven biển Dung Quất – Sa Huỳnh, giai đoạn IIb (đoạn Km69+145-Km76+230); Đê chắn sóng Bến cảng Bến Đình (đảo Lý Sơn); Đê chắn cát, giảm sóng và nạo vét thông luồng vào khu neo đậu tránh trú bão cảng cá Sa Huỳnh (Thị xã Đức Phổ); Đường Hoàng Sa – Dốc Sỏi và Dự án Kè chống sạt lở bờ Bắc sông Trà Khúc (Sơn Tịnh). Tổng mức đầu tư của các dự án lên đến hàng nghìn tỷ đồng, tất cả sẽ được khởi công trong năm 2023.

 

Quảng Ngãi khởi công mới nhiều công trình lớn trong năm 2023

Ban Quản lý đặt mục tiêu phải hoàn thành tất cả các dự án theo đúng tiến độ được phê duyệt, trong đó phấn đấu hoàn thành toàn bộ công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng của các dự án lớn, gắn với việc đảm bảo giải ngân 100% kế hoạch vốn được giao trước ngày 20/12/2023. Quyết liệt về tiến độ; tập trung giải quyết kịp thời các tồn tại, vướng mắc; pháp lý của từng dự án phải chặt chẽ; chất lượng là then chốt được chọn là phương châm hành động của đơn vị.

Kế hoạch vốn đã giao tính đến ngày 15/2/2023 là gần 3.300 tỷ đồng, bao gồm: Kế hoạch vốn của tỉnh giao là gần 1.300 tỷ đồng (trong đó ngân sách Trung ương gần 690 tỷ đồng, ngân sách tỉnh Quảng ngãi hơn 128 tỷ đồng, tiền sử dụng đất hơn 385 tỷ đồng) và Tiểu dự án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư dự án thành phần đoạn Quảng Ngãi – Hoài Nhơn, đoạn qua tỉnh Quảng Ngãi là 2.000 tỷ đồng. Đến ngày 30/1, đã giải ngân được gần 148 tỷ đồng, đạt 4,5% kế hoạch vốn đã giao, cao hơn mức bình quân chung của tỉnh.

Nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2023 được Ban Quản lý xác định cụ thể là hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng Tiểu dự án phục vụ cao tốc Bắc – Nam trong tháng 6/2023 theo đúng chỉ đạo của Chính phủ. Phấn đấu hoàn thành dứt điểm công tác thẩm tra, phê duyệt quyết toán Tiểu dự án trong năm 2023.

Quảng Ngãi khởi công mới nhiều công trình lớn trong năm 2023

 

Cũng như tổ chức thi công hoàn thành, nghiệm thu, bàn giao đưa vào sử dụng 6 dự án và lập thủ tục trình thẩm tra, phê duyệt quyết toán trong Quý IV/2023. Phối hợp với các địa phương đẩy nhanh tiến độ thực hiện công tác giải phóng mặt bằng và tập trung triển khai thi công các dự án chuyển tiếp theo đúng tiến độ, gắn với công tác giải ngân kế hoạch vốn năm 2023.

Cùng với đó là phối hợp với các cơ quan có liên quan để trình cấp có thẩm quyền phê duyệt Quy hoạch chi tiết 1/500, chủ trương đầu tư đối với 4 dự án xây dựng hạ tầng tạo quỹ đất và kè chống sạt lở tôn tạo cảnh quan. Hoàn thành việc thi tuyển kiến trúc dự án Cầu Trà Khúc I, trình phê duyệt chủ trương đầu tư các dự án phát triển hạ tầng thích ứng biến đổi khí hậu…

Nhìn lại năm 2022, Ban Quản lý dự án đã cơ bản hoàn thành tất cả nhiệm vụ trọng tâm, đột xuất và cấp bách được UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi giao.

Tổng kế hoạch vốn được giao trong năm của đơn vị là hơn 2.676 tỷ đồng. Cụ thể, kế hoạch vốn đầu tư công gần 1.620 tỷ đồng, trong đó ngân sách Trung ương hơn 1.000 tỷ đồng, vốn ngân sách tỉnh hơn 214 tỷ đồng và vốn từ nguồn thu tiền sử dụng đất hơn 388 tỷ đồng. Kết thúc năm tài khóa, đơn vị đã giải ngân đạt 100% kế hoạch vốn được giao.

Ngoài ra, đơn vị còn giải ngân hơn 158 tỷ/160 tỷ đồng kế hoạch vốn của 3 dự án khẩn cấp, đạt 99% kế hoạch vốn giao. Giải ngân toàn bộ hơn 870 tỷ đồng kế hoạch vốn bố trí trong năm 2022 cho Tiểu dự án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư dự án thành phần Cao tốc Bắc – Nam đoạn Quảng Ngãi – Hoài Nhơn, thuộc địa phận tỉnh Quảng Ngãi. Tập trung tổng hợp trình cấp thẩm quyền cho phép giải ngân kế hoạch vốn Trung ương thưởng vượt thu năm 2021 trong năm 2023.

Quảng Ngãi khởi công mới nhiều công trình lớn trong năm 2023

Trong năm qua đơn vị đã tổ chức thực hiện 59 dự án, tập trung giải quyết các tồn tại, vướng mắc và đẩy nhanh tiến độ thi công 19 dự án chuyển tiếp. Hoàn thành, bàn giao đưa vào sử dụng 11 dự án, trình thẩm tra, phê duyệt quyết toán hoàn thành cho 21 dự án.

Đến thời điểm hiện tại đơn vị đã bàn giao 48,94/60,3km chiều dài mặt bằng để thi công tuyến chính cao tốc Bắc – Nam, đạt 81,2%. Hoàn thành công tác lựa chọn nhà thầu thi công xây dựng và phê duyệt phương án bồi thường cho tất cả 23 khu tái định cư, hoàn thành công tác lựa chọn nhà thầu thi công 17/17 điểm cải táng mồ mả phục vụ dự án, trong đó đã bàn giao cho địa phương 3 điểm để tổ chức cải táng các phần mộ.

Quảng Ngãi khởi công mới nhiều công trình lớn trong năm 2023

Cùng với đó Ban Quản lý đã hoàn thành công tác tổ chức lập Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 cho 4 dự án đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng tạo quỹ đất sạch, kè chống sạt lở, làm cơ sở lập chủ trương đầu tư dự án. Lập các thủ tục để tổ chức thi tuyển phương án kiến trúc Cầu Trà Khúc I, phối hợp với các cơ quan, địa phương để trình, đề xuất đầu tư dự án phát triển hạ tầng thích ứng với biến đổi khí hậu. Hoàn thiện thủ tục cần thiết đối với 5 dự án đã được Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi phê duyệt.

Các dự án khởi công trong năm 2022, như: Đường ven biển Dung Quất – Sa Huỳnh, giai đoạn IIa, thành phần 1 và giai đoạn IIb; Đường nối từ cầu Thạch Bích đến Tịnh Phong; Cầu Trà Khúc 3… đã tổ chức bàn giao phần lớn mặt bằng trên thực địa và đang tổ chức triển khai thi công theo đúng tiến độ được duyệt, lũy kế giá trị khối lượng hoàn thành đạt cao.

Nhìn vào thành tích trong năm 2022 của Ban Quản lý, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Đặng Văn Minh ghi nhận, biểu dương và đánh giá cao sự cố gắng, tinh thần đoàn kết và tính hiệu quả trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao của tập thể cán bộ, viên chức, người lao động đơn vị. Ông Minh cho rằng, sự đổi mới trong phương thức lãnh đạo, công tác quản lý điều hành, giám sát các dự án đầu tư xây dựng mà Ban Quản lý áp dụng đã mang lại những kết quả tích cực, góp phần vào thành công chung của đơn vị. Những dự án đơn vị thực hiện ngày càng được đánh giá cao về tiến độ, chất lượng và thẩm mỹ.

“Ban Quản lý đã thực hiện giải ngân đạt 100% kế hoạch vốn trong năm 2022, thành quả này đã góp phần quyết định vào việc tỉnh Quảng Ngãi đạt được thành tích đứng thứ 5 trong tổng số 10 tỉnh, thành phố có tỷ lệ giải ngân cao nhất cả nước”. Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi biểu dương.

Phát huy những thành quả đã đạt được, năm 2023, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi yêu cầu tập thể Ban Quản lý tiếp tục đoàn kết, nỗ lực để hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao. Đảm bảo giải ngân 100% vốn đúng tiến độ, cũng như triển khai thực hiện các dự án theo đúng kế hoạch và đảm bảo yêu cầu đã đề ra.

Cùng với đó là tiếp tục đẩy nhanh tiến độ các dự án chuyển tiếp, tập trung triển khai các dự án trọng điểm để tổ chức khánh thành chào mừng Đại hội Đảng khóa tới… Quá trình thực hiện nhiệm vụ phải tuyệt đối tuân thủ các quy định của pháp luật về đấu thầu, đầu tư và quản lý dự án, không để xảy ra thất thoát, lãng phí…

Nguồn: Baoxaydung.com.vn

Phúc Trịnh

Phúc Trịnh - Nhà tư vấn, môi giới bất động sản chuyên nghiệp tại Quảng Ngãi. Liên hệ với tôi qua số: 0888 268 568 - Youtube: Phúc Trịnh BĐS