Đồ án Quy hoạch chung xây dựng thành phố Quảng Ngãi đến năm 2040 được UBND tỉnh phê duyệt ngày 11/10/2021.

1. Tên đồ án: Điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng thành phố Quảng Ngãi đến năm 2040.

2. Quy mô, phạm vi lập quy hoạch

– Phạm vi ranh giới lập quy hoạch gồm toàn bộ diện tích tự nhiên của thành phố Quảng Ngãi khoảng 15.734,78 ha, giới cận như sau:

  • + Phía Đông: giáp biển Đông;
  • + Phía Tây: giáp huyện Sơn Tịnh và huyện Tư Nghĩa;
  • + Phía Nam: giáp huyện Tư Nghĩa;
  • + Phía Bắc: giáp huyện Sơn Tịnh và huyện Bình Sơn.

dieu-chinh-quy-hoach-thanh-pho-quang-ngai

3. Tính chất

  • Là thành phố tỉnh lỵ, trung tâm chính trị – kinh tế, văn hoá – xã hội và khoa học kỹ thuật của tỉnh Quảng Ngãi; là đô thị ven sông, hướng biển – một trong những đô thị có tiềm năng phát triển thuộc dải đô thị ven biển miền Trung Việt Nam.
  • Là một trong những trung tâm kinh tế khu vực miền Trung về thương mại, dịch vụ, du lịch, công nghiệp chế biến, gia công và đặc biệt là hậu phương quan trọng trong quá trình phát triển Khu kinh tế Dung Quất.
  • Là đầu mối giao thông quan trọng của khu vực miền Trung và Tây Nguyên.

4. Quy mô dân số:

  • – Giai đoạn 2021 – 2030: khoảng 363.000 người. Tỷ lệ đô thị hóa 83%.
  • – Giai đoạn 2030 – 2040: khoảng 566.000 người. Tỷ lệ đô thị hóa 90%.

XEM và TẢI VỀ quyết định và các bản đồ trong Đồ án Điều chỉnh Quy hoạch TP Quảng Ngãi đến năm 2040 ở dưới đây:

Quyết định phê duyệt Điều chỉnh Quy hoạch TP Quảng Ngãi đến năm 2040

Phúc Trịnh

Phúc Trịnh - Nhà tư vấn, môi giới bất động sản chuyên nghiệp tại Quảng Ngãi. Liên hệ với tôi qua số: 0888 268 568 - Youtube: Phúc Trịnh BĐS