Chủ tịch UBND tỉnh vừa có văn bản yêu cầu các sở, ban ngành và địa phương đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án khai thác quỹ đất để đấu giá quyền sử dụng đất, tạo nguồn thu cho ngân sách tỉnh, phấn đấu hoàn thành đạt mức dự toán thu ngân sách nhà nước năm 2021 đã được HĐND tỉnh giao.

Theo đó, đối với quỹ đất 1,82ha tại khu vực san nền phía Bắc dự án Khu đô thị mới phục vụ tái định cư Khu II Đê Bao, yêu cầu UBND thành phố Quảng Ngãi khẩn trương thi công hoàn thành công tác san lấp mặt bằng theo hồ sơ thiết kế dự án được phê duyệt đối với phần diện tích đất đã được bồi thường, giải phóng mặt bằng và bàn giao toàn bộ mặt bằng sạch, mốc ranh giới ngoài thực địa, hồ sơ quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500, các hồ sơ pháp lý có liên quan cho Sở Tài nguyên và Môi trường trước ngày 15/3/2021. Đồng thời, giao Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức triển khai thực hiện các bước tiếp theo để tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất quỹ đất này trước ngày 30/5/2021.

danh-sach-bds-quang-ngai

Đối với phần diện tích chưa được bồi thường, giải phóng mặt bằng, giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì thực hiện hoàn thành; nguồn kinh phí thực hiện từ nguồn kinh phí hoạt động của Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh (UBND tỉnh hoàn trả kinh phí thực hiện này cho Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh sau khi đấu giá thành công), trong trường hợp Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh không có nguồn kinh phí, Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp với Sở Tài chính tham mưu UBND tỉnh tạm ứng ngân sách tỉnh để thực hiện (sau khi đấu giá thành công, Sở Tài chính thu hồi nộp ngân sách theo quy định).

Đối với các dự án khai thác quỹ đất tiếp nhận từ Công ty TNHH MTV Đầu tư, Xây dựng và Kinh doanh dịch vụ Quảng Ngãi (QISC), yêu cầu Sở Tài nguyên và Môi trường tập trung thực hiện đầy đủ vai trò, trách nhiệm của chủ đầu tư trong việc triển khai thực hiện dự án.

khu-do-thi-tay-bau-giang-1

Khẩn trương tổ chức đấu giá các lô đất thuộc dự án Hệ thống hạ tầng kỹ thuật Khu dân cư trục đường Bàu Giang – Cầu Mới theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Công văn số 6192/UBND-CNXD ngày 11/12/2020; thời gian hoàn thành trong tháng 4/2021.

Khẩn trương triển khai, hoàn thành việc tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất trước ngày 30/9/2021, theo các nguyên tắc sau: Không tổ chức thi công phần khối lượng còn lại mà Công ty QISC đã ký hợp đồng thi công trước đây; tổ chức kiểm toán đối với các dự án theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Công văn số 888/UBND-CNXD ngày 05/3/2021; tập trung thực hiện hoàn thành công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng đối với phần diện tích chưa giải phóng mặt bằng.

du-an-vsip-business-park-2

Đối với từng trường hợp dự án cụ thể, Sở Tài nguyên và Môi trường rà soát việc điều chỉnh quy mô của dự án (nếu cần thiết), tham mưu, đề xuất UBND tỉnh để xem xét, quyết định trước ngày 31/3/2021.

Danh sách các dự án BĐS Quảng Ngãi đưa ra đấu giá trong năm 2021

Khẩn trương lập các hồ sơ, thủ tục theo quy định để tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất đối với các dự án đủ điều kiện theo các mốc thời gian sau: Dự án Khu dân cư trục đường Mỹ Trà – Mỹ Khê (giai đoạn 1), hoàn thành việc đấu giá trước ngày 31/8/2021. Dự án Khu dân cư Bắc Huỳnh Thúc Kháng, phường Nghĩa Lộ (TP.Quảng Ngãi) và dự án Kè và Khu dân cư Nam Sông Vệ (huyện Mộ Đức), hoàn thành việc đấu giá trước ngày 30/6/2021. Dự án Khu dân cư và dịch vụ phục vụ KCN Tịnh Phong (giai đoạn 1) và dự án Đầu tư hạ tầng khu nhà ở công nhân và người lao động có thu nhập thấp tại KKT Dung Quất, hoàn thành việc đấu giá trước ngày 31/7/2021.

  1. Dự án KDC Mỹ Trà Mỹ Khê
  2. Dự án KDC Bắc Huỳnh Thúc Kháng
  3. Dự án KDC Nam Sông Vệ
  4. Dự án KDC dịch vụ KCN Tịnh Phong
  5. Dự án KĐT Tây Bàu Giang

Đối với việc tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất thuê thực hiện dự án du lịch, yêu cầu Sở Tài nguyên và Môi trường tập trung thực hiện theo các mốc thời gian sau: Tại Khu du lịch sinh thái biển Hàng Dương (diện tích 3,08ha), hoàn thành việc đấu giá trước ngày 30/6/2021; Khu du lịch Mỹ Khê (diện tích 13,01ha), hoàn thành việc đấu giá trước ngày 31/8/2021.

Nguồn: https://quangngai.gov.vn/web/portal-qni/xem-chi-tiet/-/asset_publisher//Content/-ay-nhanh-tien-o-thuc-hien-cac-du-an-khai-thac-quy-at-e-au-gia-quyen-su-dung-at-trong-nam-2021?10898667

Khách hàng cần tư vấn bất động sản Quảng Ngãi vui lòng liên hệ Phúc Trịnh để được tư vấn đầu tư hiệu quả nhất. Hotline: 0888 268568 – Zalo: 0979 68 1779

Phúc Trịnh

Phúc Trịnh - Nhà tư vấn, môi giới bất động sản chuyên nghiệp tại Quảng Ngãi. Liên hệ với tôi qua số: 0888 268 568 - Youtube: Phúc Trịnh BĐS