Trước khi xem qua Danh sách TOP văn phòng công chứng tại Quảng Ngãi do Phúc Trịnh tổng hợp lại để mọi người tham khảo và ghi nhớ khi cần dùng đến thì các bạn nên biết Phòng công chứng và Văn phòng công chứng là hai tổ chức hành nghề công chứng khác nhau, tuy nhiên không ít người nhầm tưởng rằng hai tổ chức này là một. Dưới đây là những tiêu chí cơ bản giúp mọi người thấy được sự khác nhau của hai tổ chức trên:

Tiêu chí Phòng công chứng Văn phòng công chứng
Pháp luật điều chỉnh – Luật công chứng – Luật công chứng

– Luật doanh nghiệp (vì Văn phòng công chứng được tổ chức và hoạt động như một loại hình công ty hợp danh)

Địa vị pháp lý – Là đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Sở Tư pháp, có trụ sở, con dấu và tài khoản riêng.

 

CSPL: Khoản 2 Điều 19 Luật Công chứng 2014

– Là công ty hợp danh, có từ hai công chứng viên hợp danh trở lên.

– Văn phòng công chứng không có thành viên góp vốn.

– Văn phòng công chứng có con dấu và tài khoản riêng, hoạt động theo nguyên tắc tự chủ về tài chính bằng nguồn thu từ phí công chứng, thù lao công chứng và các nguồn thu hợp pháp khác.

 

CSPL: Khoản 1, 4 Điều 22 Luật Công chứng 2014

Thành lập – Phòng công chứng do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định thành lập.

– Căn cứ vào nhu cầu công chứng tại địa phương, Sở Tư pháp chủ trì phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Sở Nội vụ xây dựng đề án thành lập Phòng công chứng trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xem xét, quyết định.

 

CSPL: Khoản 1 Điều 19, Khoản 1 Điều 20 Luật Công chứng 2014

– Văn phòng công chứng được tổ chức và hoạt động theo quy định của Luật Công chứng và các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan đối với loại hình công ty hợp danh.

– Các công chứng viên thành lập Văn phòng công chứng phải có hồ sơ đề nghị thành lập Văn phòng công chứng gửi Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xem xét, quyết định.

 

CSPL: Khoản 1 Điều 22, Khoản 1 Điều 23 Luật Công chứng 2014

 

Tên gọi Tên gọi bao gồm cụm từ “Phòng công chứng” kèm theo số thứ tự thành lập và tên của tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nơi Phòng công chứng được thành lập.

 

CSPL: Khoản 3 Điều 19, Khoản 1 Điều 20 Luật Công chứng 2014

Tên gọi bao gồm cụm từ “Văn phòng công chứng” kèm theo họ tên của Trưởng Văn phòng hoặc họ tên của một công chứng viên hợp danh khác của Văn phòng công chứng do các công chứng viên hợp danh thỏa thuận, không được trùng hoặc gây nhầm lẫn với tên của tổ chức hành nghề công chứng khác, không được vi phạm truyền thống lịch sử, văn hóa, đạo đức và thuần phong mỹ tục của dân tộc.

 

CSPL: Khoản 3 Điều 22 Luật Công chứng 2014

Người đại diện Người đại diện theo pháp luật của Phòng công chứng là Trưởng phòng. Trưởng phòng công chứng phải là công chứng viên, do Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức.

 

CSPL: Khoản 2 Điều 19, Khoản 1 Điều 20 Luật Công chứng 2014

Người đại diện theo pháp luật của Văn phòng công chứng là Trưởng Văn phòng. Trưởng Văn phòng công chứng phải là công chứng viên hợp danh của Văn phòng công chứng và đã hành nghề công chứng từ 02 năm trở lên.

 

CSPL: Khoản 2 Điều 22 Luật Công chứng 2014

Trách nhiệm tài sản Là đơn vị sự nghiệp công lập do Nhà nước thành lập, vì vậy khi phát sinh trách nhiệm bồi thường thiệt hại thì Nhà nước sẽ trả. Văn phòng công chứng do cá nhân tự chịu trách nhiệm tài sản.

Mặc dù có sự khác biệt, tuy nhiên Phòng công chứng và Văn phòng công chứng có những điểm giống nhau sau đây:

 • – Đều mang tính chất công (việc hành nghề công chứng).
 • – Nhiệm vụ và trách nhiệm nghề nghiệp như nhau.
 • – Việc thành lập đều được do Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ra quyết định thành lập, không phải thông qua Bộ Tư pháp.
 • – Giá trị pháp lý không có sự phân biệt.
 • – Không có sự phân biệt về quyền và nghĩa vụ.
 • – Đều phải mua bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp cho công chứng viên của mình.

top-phong-cong-chung-o-quang-ngai

Danh sách Phòng công chứng và Văn phòng công chứng tại Quảng Ngãi mới nhất

PHÒNG CÔNG CHỨNG SỐ 1 TỈNH QUẢNG NGÃI

 • Địa chỉ: 26 Hùng Vương, Tp. Quảng Ngãi
 • Mã số thuế: 4300336569;
 • Điện thoại: 0914.904.999

VĂN PHÒNG CÔNG CHỨNG THUỶ TÙNG

 • Địa chỉ: 17, Phạm Văn Đồng, Phường Nguyễn Nghiêm, Thành phố Quảng Ngãi, Quảng Ngãi
 • Mã số thuế: 4300596609
 • Điện thoại: 0255.3728.728

VĂN PHÒNG CÔNG CHỨNG NGÔ VĂN HIỀN

 • Địa chỉ: 125 Lê Trung Đình, Trần Hưng Đạo, Thành phố Quảng Ngãi, Quảng Ngãi
 • Mã số thuế: 4300782524
 • Điện thoại: 0255.3723.789

VĂN PHÒNG CÔNG CHỨNG NGUYỄN THIỆN THÁI

 • Địa chỉ: 352 Phan Đình Phùng, Phường Chánh Lộ, Thành phố Quảng Ngãi, Quảng Ngãi
 • Mã số thuế: 4300858124
 • Điện thoại:

VĂN PHÒNG CÔNG CHỨNG PHI THANH

 • Địa chỉ: KDC số 2- Thôn Liên Hiệp II, Phường Trương Quang Trọng, Thành phố Quảng Ngãi, Quảng Ngãi
 • Mã số thuế: 4300722395
 • Điện thoại: 0255.3699.211

VĂN PHÒNG CÔNG CHỨNG VŨ THỊ THANH HÀ

 • Địa chỉ: Số 112 Đinh Tiên Hoàng, Phường Nghĩa Chánh, Thành phố Quảng Ngãi, Quảng Ngãi
 • Mã số thuế: 4300876469
 • Điện thoại:

VĂN PHÒNG CÔNG CHỨNG HOÀNG GIA ĐOÁN

 • 699 Quang Trung, Tp. Quảng Ngãi
 • Điện thoại: 0905 679 568
 • Điện thoại:

VĂN PHÒNG CÔNG CHỨNG PHẠM XUÂN THU

 • 341 Nguyễn Công Phương, Nghĩa Lộ, Quảng Ngãi
 • Mã số thuế: 4300744832
 • Điện thoại:

Văn phòng công chứng Thị xã Đức Phổ

VĂN PHÒNG CÔNG CHỨNG HOÀNG THỊ HƯƠNG

 • Địa chỉ: số 399, đường Nguyễn Nghiêm, Thị trấn Đức Phổ, Huyện Đức Phổ, Quảng Ngãi
 • Mã số thuế: 4300839403
 • Điện thoại:

VĂN PHÒNG CÔNG CHỨNG ĐỨC PHỔ

 • Địa chỉ: Tổ dân phố 5, Thị trấn Đức Phổ, Huyện Đức Phổ, Quảng Ngãi
 • Mã số thuế: 4300742698
 • Điện thoại:

Văn phòng công chứng Bình Sơn

VĂN PHÒNG CÔNG CHỨNG NGUYỄN NGỌC ANH

 • Địa chỉ: 134 Phạm Văn Đồng, Thị trấn Châu ổ, Huyện Bình Sơn, Quảng Ngãi
 • Mã số thuế: 4300853768
 • Điện thoại:

VĂN PHÒNG CÔNG CHỨNG BÌNH SƠN

 • Địa chỉ: Thị trấn châu ổ, Thị trấn Châu ổ, Huyện Bình Sơn, Quảng Ngãi
 • Mã số thuế: 4300711756
 • Điện thoại:

Văn phòng công chứng Mộ Đức

VĂN PHÒNG CÔNG CHỨNG MỘ ĐỨC

 • Địa chỉ: Thị Trần Mộ Đức, Thị trấn Mộ Đức, Huyện Mộ Đức, Quảng Ngãi
 • Mã số thuế: 4300743250
 • Điện thoại:

Văn phòng công chứng Nghĩa Hành

VĂN PHÒNG CÔNG CHỨNG TRƯƠNG QUANG NHỰT

 • Địa chỉ: Thôn Phú Vinh Trung, Thị trấn Chợ Chùa, Huyện Nghĩa Hành, Quảng Ngãi
 • Mã số thuế: 4300834243
 • Điện thoại:

Văn phòng công chứng Sơn Tịnh

VĂN PHÒNG CÔNG CHỨNG XUÂN HỒNG

 • Địa chỉ: Thôn Trường Thọ Tây, Thị trấn Sơn Tịnh, Huyện Sơn Tịnh, Quảng Ngãi
 • Mã số thuế: 4300708464
 • Điện thoại:

VĂN PHÒNG CÔNG CHỨNG SƠN TỊNH

 • Địa chỉ: Thôn Thọ Lộc Bắc, Xã Tịnh Hà, Huyện Sơn Tịnh, Quảng Ngãi
 • Mã số thuế: 4300744832
 • Điện thoại:

Văn phòng công chứng Tư Nghĩa

VĂN PHÒNG CÔNG CHỨNG NGUYỄN NGỌC HỒNG

 • Địa chỉ: Tổ dân phố 2, TT La Hà, Thị trấn La Hà, Huyện Tư Nghĩa, Quảng Ngãi
 • Mã số thuế: 4300789230
 • Điện thoại: 0914.241.776

VĂN PHÒNG CÔNG CHỨNG TƯ NGHĨA

 • Địa chỉ: Tổ dân phố 2, TT La Hà, Thị trấn La Hà, Huyện Tư Nghĩa, Quảng Ngãi
 • Mã số thuế: 4300741366
 • Điện thoại:

VĂN PHÒNG CÔNG CHỨNG LÊ NGỌC THẠCH

 • Địa chỉ: 464 đường Nguyễn Huệ, Thị trấn La Hà, Huyện Tư Nghĩa, Quảng Ngãi
 • Mã số thuế: 4300877085
 • Điện thoại:

Phúc Trịnh hỗ trợ cập nhật thông tin danh sách các phòng công chứng tại Quảng Ngãi, nếu trong danh sách này còn thiếu văn phòng công chứng nào, nhờ mọi người liên hệ Zalo: 0979681779 để gửi thông tin qua giúp mình nhé. Xin chân thành cám ơn!

Phúc Trịnh – Nhà tư vấn, môi giới BĐS tại Quảng Ngãi. Hotline: 0888 268 568

Phúc Trịnh

Phúc Trịnh - Nhà tư vấn, môi giới bất động sản chuyên nghiệp tại Quảng Ngãi. Liên hệ với tôi qua số: 0888 268 568 - Youtube: Phúc Trịnh BĐS