Quan niệm về tài sản bạn nên biết

Chúng ta đều biết cuốn sách khá nổi tiếng khi bắt đầu tìm hiểu về tài chính cá nhân đó là: “RICK DAD POOR DAD”-“Cha giàu Cha nghèo” của Robert Kiyosaki. Ông cho rằng tài sản là những thứ tạo ra dòng tiền như: cổ phiếu, trái phiếu, bất động sản. Ngược lại, tiêu sản là những thứ làm ta mất thêm tiền khi sở hữu như: ô tô, nhà ở.

Quan điểm này đã nhận lại những ý kiến trái chiều về định nghĩa “tài sản” và “tiêu sản”. Hãy xét trường hợp sau, nếu bạn đang ở trong ngôi nhà tăng giá trị theo thời gian hoặc nếu bạn đang sử dụng ô tô mà phục vụ cho công việc hàng ngày,công việc này tạo ra cho bạn dòng tiền thường xuyên, vậy nhà ở hay ô tô không thể coi là “tiêu sản” theo quan điểm của Robert Kiyosaki được.

%C4%90%E1%BB%8Bnh%20ngh%C4%A9a%20t%C3%A0i%20s%E1%BA%A3n

TÀI SẢN CÁ NHÂN LÀ GÌ?

Như vậy tài sản trong tài chính cá nhân được hiểu và quản trị thế nào? Tương tự như dòng tiền cá nhân, tài sản cũng chia ra được 3 phần chính: tài sản tiêu dùng, tài sản kinh doanh và tài sản đầu tư. Ở mỗi cơ cấu tài sản, chúng ta đều có tài sản có và các khoản nợ vay của cơ cấu tài sản đó.

1.Tài sản tiêu dùng

  • Tài sản có: Nhà để ở, Phương tiện đi lại
  • Nợ vay tiêu dùng: Nợ vay mua nhà, mua xe

T%C3%A0i%20s%E1%BA%A3n%20ti%C3%AAu%20d%C3%B9ng

2. Tài sản kinh doanh

  • Tài sản có: Góp vốn kinh doanh, Góp vốn doanh nghiệp
  • Nợ vay kinh doanh: Nợ nhà cung cấp, nợ đầu tư cơ sở vật chất.

T%C3%A0i%20s%E1%BA%A3n%20kinh%20doanh

3. Tài sản đầu tư

  • Tài sản đầu tư tài chính: tiền gửi tiết kiệm, vàng, trái phiếu doanh nghiệp, cổ phiếu.
  • Nợ vay đầu tư tài chính: vay đầu tư cổ phiếu, trái phiếu

TS%20%C4%91%E1%BA%A7u%20t%C6%B0%20t%C3%A0i%20ch%C3%ADnh

  • Tài sản đầu tư bất động sản: Nhà phố, đất nền, bất động sản nghỉ dưỡng
  • Nợ vay đầu tư bất động sản: Vay mua đất nền, nhà phố.

TS%20%C4%91%E1%BA%A7u%20t%C6%B0%20B%C4%90S

QUẢN TRỊ TÀI SẢN CÁ NHÂN TẾ NÀO?

Việc tách ra 3 loại tài sản sẽ giúp chúng ta quản lý được tổng tài sản . Để có tình trạng tài chính tốt, thì cá nhân cần có dòng tiền ròng dương ổn định và tài sản ròng dương. Tài sản ròng được tính bằng cách tổng tài sản có trừ đi tổng nợ vay.

Việc phân tách được rõ 3 loại tài sản, sẽ giúp chúng ta biết được từng cấu phần tài sản đang ở tình trạng dương hay âm, nếu có bất kỳ cấu phần nào trong ba cấu phần này ở tình trạng âm thì chúng ta cần phải có kế hoạch điều chỉnh giảm nợ vay.

Phúc Trịnh

Phúc Trịnh - Nhà tư vấn, môi giới bất động sản chuyên nghiệp tại Quảng Ngãi. Liên hệ với tôi qua số: 0888 268 568 - Youtube: Phúc Trịnh BĐS