Thông báo đấu giá 34 lô đất tại khu tái định cư Liên Hiệp I (phần mở rộng) phục vụ giải phóng mặt bằng công trình Tuyến nhánh nối từ nút giao thông đường Mỹ Khê – Trà Khúc với Quốc lộ 24B thuộc dự án Đường ven biển Dung Quất – Sa Huỳnh, giai đoạn 1, phường Trương Quang Trọng.

dat-dau-gia-my-tra-my-khe-3

Tổ chức đấu giá tài sản: Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Quảng Ngãi thuộc Sở Tư pháp (sau đây được gọi tắt là Trung tâm); địa chỉ: Số 15, đường Nguyễn Thiệu, phường Nghĩa Chánh, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi.

dat-dau-gia-my-tra-my-khe-2

Người có tài sản đấu giá: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh Quảng Ngãi; địa chỉ: Số 234, đường Võ Thị Sáu, phường Chánh Lộ, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi. Tiết lộ thêm là 34 lô đất này nằm cạnh dự án Mỹ Trà Mỹ Khê nhé.

Tài sản đấu giá: Quyền sử dụng 34 lô đất tại khu tái định cư Liên Hiệp I (phần mở rộng) phục vụ giải phóng mặt bằng công trình Tuyến nhánh nối từ nút giao thông đường Mỹ Khê – Trà Khúc với Quốc lộ 24B thuộc dự án Đường ven biển Dung Quất – Sa Huỳnh, giai đoạn 1, phường Trương Quang Trọng, thành phố Quảng Ngãi.

1. Ký hiệu lô đất, diện tích, giá khởi điểm, tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá, tiền đặt trước và bước giá của từng lô đất đưa ra đấu giá

STT Kí hiệu

lô đất

Diện tích (m2) Giá khởi điểm (đồng) Tiền mua hồ sơ (đồng) Tiền đặt trước (đồng) Bước giá (đồng)
1 TDC7-1 100 3.045.677.000 500.000 609.000.000 5.000.000
2 TDC7-2 100 2.900.645.000 500.000 580.000.000 5.000.000
3 TDC7-3 100 2.900.645.000 500.000 580.000.000 5.000.000
4 TDC7-4 100 2.900.645.000 500.000 580.000.000 5.000.000
5 TDC7-5 100 2.900.645.000 500.000 580.000.000 5.000.000
6 TDC7-6 100 2.900.645.000 500.000 580.000.000 5.000.000
7 TDC7-7 100 2.900.645.000 500.000 580.000.000    5.000.000
8 TDC7-8 100 2.900.645.000 500.000 580.000.000 5.000.000
9 TDC7-9 100 2.900.645.000 500.000 580.000.000 5.000.000
10 TDC7-10 100 2.900.645.000 500.000 580.000.000 5.000.000
11 TDC7-11 100 2.900.645.000 500.000 580.000.000 5.000.000
12 TDC7-12 100 2.900.645.000 500.000 580.000.000 5.000.000
13 TDC7-13 100 2.900.645.000 500.000 580.000.000 5.000.000
14 TDC7-14 100 2.900.645.000 500.000 580.000.000 5.000.000
15 TDC8-1 100 2.900.645.000 500.000 580.000.000 5.000.000
16 TDC8-2 100 2.900.645.000 500.000 580.000.000 5.000.000
17 TDC8-3 100 2.900.645.000 500.000 580.000.000 5.000.000
18 TDC8-4 100 2.900.645.000 500.000 580.000.000 5.000.000
19 TDC8-5 100 2.900.645.000 500.000 580.000.000 5.000.000
20 TDC8-6 100 2.900.645.000 500.000 580.000.000 5.000.000
21 TDC8-7 100 2.900.645.000 500.000 580.000.000 5.000.000
22 TDC8-8 100 2.900.645.000 500.000 580.000.000 5.000.000
23 TDC8-9 100 2.900.645.000 500.000 580.000.000 5.000.000
24 TDC8-10 100 2.900.645.000 500.000 580.000.000 5.000.000
25 TDC8-11 100 2.900.645.000 500.000 580.000.000 5.000.000
26 TDC8-12 100 2.900.645.000 500.000 580.000.000 5.000.000
27 TDC8-13 100 2.900.645.000 500.000 580.000.000 5.000.000
28 TDC8-14 100 2.900.645.000 500.000 580.000.000 5.000.000
29 TDC8-15 100 2.900.645.000 500.000 580.000.000 5.000.000
30 TDC8-16 100 2.900.645.000 500.000 580.000.000 5.000.000
31 TDC8-17 100 2.900.645.000 500.000 580.000.000 5.000.000
32 TDC8-18 100 2.900.645.000 500.000 580.000.000 5.000.000
33 TDC8-19 100 2.900.645.000 500.000 580.000.000 5.000.000
34 TDC8-20 100 3.045.677.000 500.000 609.000.000 5.000.000
Tổng cộng 3.400 98.911.994.000 17.000.000 19.778.000.000

Giá khởi điểm của từng lô đất chưa bao gồm lệ phí trước bạ. Người trúng đấu giá quyền sử dụng đất phải nộp lệ phí trước bạ theo giá trúng đấu giá quyền sử dụng đất và phí, lệ phí cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và các khoản phí, lệ phí khác, nếu có theo quy định.

dat-dau-gia-my-tra-my-khe-1

2. Thời hạn, địa điểm xem thực tế, thực địa các lô đất: Từ ngày niêm yết việc đấu giá tài sản cho đến ngày 08/12/2020 (trong giờ hành chính) tại thực địa 34 lô đất tại khu tái định cư Liên Hiệp I (phần mở rộng) phục vụ giải phóng mặt bằng công trình Tuyến nhánh nối từ nút giao thông đường Mỹ Khê – Trà Khúc với Quốc lộ 24B thuộc dự án Đường ven biển Dung Quất – Sa Huỳnh, giai đoạn 1, phường Trương Quang Trọng, thành phố Quảng Ngãi.

3. Thời gian, địa điểm bán và mua hồ sơ tham gia đấu giá: Từ ngày niêm yết việc đấu giá tài sản đến 11 giờ 00 phút, ngày 08/12/2020 (trong giờ hành chính) tại Trung tâm.

4. Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Sau khi nhận hồ sơ tham gia đấu giá thì người tham gia đấu giá nộp hồ sơ tham gia đấu giá cho Trung tâm:

  • Thời gian, địa điểm nộp hồ sơ tham gia đấu giá: Từ ngày niêm yết việc đấu giá tài sản đến 11 giờ 00 phút, ngày 08/12/2020 (trong giờ hành chính) tại Trung tâm.
  • Điều kiện đăng ký tham gia đấu giá: Hộ gia đình, cá nhân có đủ điều kiện theo quy định của Luật Đất đai năm 2013 và Luật Đấu giá tài sản năm 2016 có nhu cầu tham gia đấu giá.
  • Cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Người tham gia đấu giá mua Hồ sơ tham gia đấu giá phải nghiên cứu kỹ toàn bộ nội dung Quy chế cuộc đấu giá, các điều kiện đã nêu trong Đơn đề nghị đăng ký tham gia đấu giá tài sản theo mẫu do Trung tâm phát hành (có đóng dấu treo của Trung tâm và Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh Quảng Ngãi, không được sử dụng hồ sơ phô tô), ghi đầy đủ, cụ thể, chi tiết các nội dung nêu trong Đơn đề nghị đăng ký tham gia đấu giá tài sản và nếu hoàn toàn đồng ý thì nộp hồ sơ tham gia đấu giá cho Trung tâm, gồm: Đơn đề nghị đăng ký tham gia đấu giá tài sản; 02 bản sao Sổ Hộ khẩu, 02 Giấy Chứng minh nhân dân, 02 Giấy Chứng nhận kết hôn (nếu là vợ chồng đăng ký) có chứng thực hoặc bản sao kèm theo bản chính để đối chiếu; Văn bản ủy quyền (nếu có).

5. Thời gian, địa điểm và phương thức nộp tiền đặt trước:

  • Thời gian, địa điểm nộp tiền đặt trước: Từ ngày 08/12/2020 đến 10 giờ 00 phút, ngày 10/12/2020 (trong giờ hành chính).
  • Phương thức nộp tiền đặt trước: Chuyển/nộp vào tài khoản của Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Quảng Ngãi vào số: 4506201002596 mở tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam – Chi nhánh thành phố Quảng Ngãi (AGRIBANK); địa chỉ: Số 47, đường Hùng Vương, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi (hoặc nộp đúng vào số tài khoản như nêu trên ở bất kỳ địa phương nào có Chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp).
  • Trường hợp người tham gia đấu giá chuyển khoản số tiền đặt trước thì số tiền này phải bảo đảm được chuyển vào số tài khoản của Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Quảng Ngãi đến 10 giờ 00 phút ngày 10/12/2020. Nếu quá thời hạn trên, số tiền đặt trước của người tham gia đấu giá chưa vào tài khoản của Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Quảng Ngãi thì xem như người tham gia đấu giá chưa nộp tiền đặt trước và không đủ điều kiện tham gia đấu giá.

Ghi chú: Sau khi nộp tiền đặt trước vào tài khoản của Trung tâm, chậm nhất đến 15 giờ 00 phút, ngày 10/12/2020 người tham gia đấu giá phải cung cấp chứng từ nộp tiền đặt trước cho Trung tâm để phát hành Giấy mời tham gia cuộc đấu giá và hoàn tất thủ tục trước khi đấu giá. Trường hợp người tham gia đấu giá không cung cấp chứng từ nộp tiền đặt trước cho Trung tâm trong thời hạn nêu trên thì Trung tâm không phát hành Giấy mời và mọi khiếu nại về sau Trung tâm không chịu trách nhiệm xem xét, giải quyết.

dat-dau-gia-my-tra-my-khe

6. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: Dự kiến vào lúc 08 giờ 00 phút, ngày 11/12/2020 tại Hội trường Trung tâm.

7. Hình thức đấu giá: Đấu giá trực tiếp bằng lời nói tại cuộc đấu giá.

8. Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên.

Hộ gia đình, cá nhân có nhu cầu và muốn biết cụ thể, chi tiết liên hệ trực tiếp tại Trung tâm – địa chỉ: Số 15, đường Nguyễn Thiệu, phường Nghĩa Chánh, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi; điện thoại: 0255.3828925, 3837018, 3837015, 3837266./.

Phúc Trịnh

Phúc Trịnh - Nhà tư vấn, môi giới bất động sản chuyên nghiệp tại Quảng Ngãi. Liên hệ với tôi qua số: 0888 268 568 - Youtube: Phúc Trịnh BĐS