T Tên dự án      Địa điểm Quy mô/cơ sở pháp lý Tổng vốn đầu tư (dự kiến)  

Hình thức đầu tư

I. Lĩnh vực Công nghiệp: 03 Nhóm dự án
1 Các dự án: Sản xuất dệt, may mặc, giày da; Sản xuất chế biến thực phẩm, nước giải khát; Các nhà máy cơ khí chế tạo; siêu trường, siêu trọng; Sản xuất kim loại và gia công thép; Sản xuất các sản phẩm thép hạ nguồn; Sản xuất điện dân dụng, thiết bị, vật liệu điện đa dụng, điện tử; Công nghiệp phụ trợ, Logistics Bình Đông, Bình Thuận, Bình Thạnh, Bình Chánh,  Bình Hòa, Bình Thanh, Bình Phước (Huyện Bình Sơn), Tịnh Phong, Tịnh Thọ (Huyện Sơn Tịnh) Ban Quản lý Khu kinh tế Dung Quất đề xuất:

– DT: 1.600ha;

– Thuộc đồ án quy hoạch: (1) KCN phía Đông, (2) KCN phía Tây Dung Quất, (3) KCN VSIP, (4) KCN Bình Hòa – Bình Phước.

– Thuộc Quy hoạch Phân khu, đã được UBND tỉnh phê duyệt tại: (1) Quyết định số 44/QĐ-UBND ngày 21/01/2013, (2) Quyết định số 190/QĐ-UBND ngày 24/11/2010, (3) Quyết định số: 132/QĐ-UBND ngày 27/4/2015, (4) Quyết định số 278/QĐ-UBND ngày 02/7/2014.

NĐT đề xuất 100% Vốn NĐT
2 Các dự án công nghiệp công nghệ cao Xã Bình Hòa, huyện Bình Sơn Ban Quản lý Khu kinh tế Dung Quất đề xuất:

– DT: 192ha

– Thuộc đồ án quy hoạch: Khu đô thị Vạn Tường.

– Thuộc Quy hoạch Phân khu, đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 259/QĐ-UBND ngày 13/2/2009.

– Đã phê duyệt Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất tại Quyết định số 525/QĐ-UBND ngày 28/6/2019 của UBND tỉnh.

NĐT đề xuất 100% Vốn NĐT
3 Sản xuất hóa dầu, hóa chất Xã Bình Thuận, huyện Bình Sơn Ban Quản lý Khu kinh tế Dung Quất đề xuất:

– DT: 500ha.

– Thuộc đồ án quy hoạch: KCN phía Đông Dung Quất.

– Thuộc Quy hoạch Phân khu, đã được UBND tỉnh Quảng Ngãi phê duyệt tại Quyết định số 44/QĐ-UBND ngày 21/01/2013.

– Đã phê duyệt Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất tại Quyết định số 525/QĐ-UBND ngày 28/6/2019 của UBND tỉnh.

NĐT đề xuất 100% Vốn NĐT
4 Nhà máy điện tua bin khí hỗn hợp Dung Quất IV (750MW) Trung tâm điện lực Dung Quất, Xã Bình Thạnh, Huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi Ban Quản lý Khu kinh tế Dung Quất đề xuất:

– DT: 6,66 ha; Công suất khoảng 750MW.

–  Được Bộ Công Thương phê duyệt Quy hoạch địa điểm xây dựng Trung tâm điện khí Miền Trung – Địa điểm Trung tâm điện lực Dung Quất tại Quyết định số 2612/QĐ-BCT ngày 25/7/2018.

– Thuộc Quy hoạch chi tiết xây dựng KCN phía Tây Dung Quất (điều chỉnh) đã được UBND tỉnh phê duyệt tại: Quyết định số 190/QĐ-UBND ngày 24/11/2010 và Công văn số 206/UBND-CNXD ngày 14/01/2019 của UBND tỉnh Quảng Ngãi về việc điều chỉnh cục bộ Quy hoạch xây dựng KCN phía Tây Dung Quất để thực hiện đầu tư xây dựng các dự án tại KKT Dung Quất.

– Được Ban Quản lý KKT Dung Quất và các KCN Quảng Ngãi phê duyệt Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Dự án Cơ sở hạ tầng dùng chung cho các Nhà máy điện tua bin khí hỗn hợp Dung Quất I, II và III tại Quyết định số 137/QĐ-BQL ngày 03/5/2019.

– Được UBND tỉnh Quảng Ngãi phê duyệt kế hoạch sử dụng đất tại Quyết định số 69/QĐ-UBND ngày 24/01/2019: Công trình, dự án: Trung tâm điện khí Miền Trung – Trung tâm điện lực Dung Quất (93,3ha).

NĐT đề xuất

 

100% Vốn NĐT
II. Lĩnh vực: Dịch vụ, Du lịch, Thương mại: 06 Dự án
5 Khu dịch vụ – du lịch An Vĩnh Huyện Lý Sơn Huyện Lý Sơn đề xuất:

– DT: 20ha.

– Phù hợp Quy hoạch xây dựng 1/2000

– Về sự phù hợp với Quy hoạch và Kế hoạch sử dụng đất: UBND huyện Lý Sơn đang lập thủ tục bổ sung vào Quy hoạch sử dụng đất cấp huyện.

NĐT đề xuất 100% Vốn NĐT
6 Khu dịch vụ – du lịch Đồng Hộ, An Hải Huyện Lý Sơn Huyện Lý Sơn đề xuất:

– DT: 20ha.

– Phù hợp Quy hoạch xây dựng 1/2000

– Về sự phù hợp với Quy hoạch và Kế hoạch sử dụng đất: UBND huyện Lý Sơn đang lập thủ tục bổ sung vào Quy hoạch sử dụng đất cấp huyện.

NĐT đề xuất 100% Vốn NĐT
7 Dự án Công viên trung tâm thành phố Quảng Ngãi Xã Tịnh Khê, thành phố Quảng Ngãi. Sở Xây dựng đề xuất:

– DT: 150ha

– Phù hợp với quy hoạch đô thị: Đồ án Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Công viên trung tâm thành phố Quảng Ngãi đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 592/QĐ-UBND ngày 09/7/2018.

– Về sự phù hợp với Quy hoạch và Kế hoạch sử dụng đất: Công viên trung tâm thành phố Quảng Ngãi phù hợp với điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 của thành phố Quảng Ngãi đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 492/QĐ-UBND ngày 28/6/2019.

Ngân sách NN và xã hội hoá
8 Dự án Khu du lịch sinh thái Thạch Bích Xã Trà Bình, huyện Trà Bồng và xã Bình Minh, huyện Bình Sơn Sở Xây dựng đề xuất:

– DT: 200ha.

– Phù hợp với quy hoạch xây dựng: Nhiệm vụ và dự toán Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 Khu du lịch sinh thái Thạch Bích đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 791/QĐ-UBND ngày 19/11/2020.

– Về sự phù hợp với Quy hoạch và Kế hoạch sử dụng đất: UBND huyện Trà Bồng đang lập thủ tục bổ sung vào Quy hoạch sử dụng đất cấp huyện.

NĐT đề xuất 100% Vốn NĐT
9 Dự án Khu du lịch sinh thái Cà Đam Thuộc các xã: Trà Tân, Trà Bùi huyện Trà Bồng; Sở Xây dựng đề xuất:

– DT: 1.286ha.

Trong đó, diện tích phục vụ đầu tư công trình khoảng 300ha, diện tích quy hoạch rừng tạo vành đai cảnh quan cho khu du lịch khoảng 986 ha.

– Phù hợp với quy hoạch đô thị: Đồ án Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu du lịch nghỉ dưỡng sinh thái Cà Đam đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 346/QĐ-UBND ngày 12/3/2013.

– Về sự phù hợp với Quy hoạch và Kế hoạch sử dụng đất: chưa có trong Quy hoạch sử dụng đất huyện Trà Bồng.

NĐT đề xuất 100% Vốn NĐT
10 Khu du lịch sinh thái Trà Bói Xã Trà Giang, huyện Trà Bồng Huyện Trà Bồng đề xuất:

– DT: 40-50ha.

– Phù hợp với Quy hoạch ngành du lịch tỉnh.

– Về sự phù hợp với Quy hoạch và Kế hoạch sử dụng đất: UBND huyện Trà Bồng đang lập thủ tục bổ sung vào Quy hoạch sử dụng đất cấp huyện.

NĐT đề xuất 100% Vốn NĐT
III. Lĩnh lực Hạ tầng, giao thông, Môi trường: 02 Dự án 
11 Khu Liên hợp xử lý chất thải rắn sinh hoạt thị xã Đức Phổ Xã Phổ Nhơn, thị xã Đức Phổ Thị xã Đức Phổ đề xuất:

– DT: 17,95ha.

– Phù hợp với Quy hoach quản lý chất thải rắn trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

– Về sự phù hợp với Quy hoạch và Kế hoạch sử dụng đất: Sẽ bổ sung vào Quy hoạch sử dụng đất thị xã Đức Phổ giai đoạn 2021-2030.

NĐT đề xuất 100% Vốn NĐT
12 Nghĩa trang nhân dân Nghĩa Kỳ Xã Nghĩa Kỳ, huyện Tư Nghĩa Huyện Tư Nghĩa đề xuất:

– DT: 15,37ha.

– Dự án này nằm trong Danh mục đề xuất các công trình, dự án trọng điểm có sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 tỉnh Quảng Ngãi tại Phụ biểu số 08, Báo cáo số 270/BC-UBND ngày 31/12/2020 của UBND tỉnh.

NĐT đề xuất 100% Vốn NĐT
IV. Lĩnh vực đô thị, dịch vụ – khu dân cư: 03 (02 Dự án và 01 nhóm dự án ở KKT DQ)
13 Dự án Khu đô thị Meyhomes  Tịnh Long Xã Tịnh Long, thành phố Quảng Ngãi Nhà đầu tư và Sở Xây dựng đề xuất:

– DT: 80-100ha

– Phù hợp với quy hoạch đô thị: Khu vực trên phù hợp với điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng thành phố Quảng Ngãi đến năm 2030 đã UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 2116/QĐ-UBND ngày 31/12/2010.

– Về sự phù hợp với Quy hoạch và Kế hoạch sử dụng đất: Chưa có trong Quy hoạch sử dụng đất thành phố Quảng Ngãi.

NĐT đề xuất 100% Vốn NĐT
14 Các dự án đầu tư khu nhà ở công nhân, nhà ở thương mại; Đầu tư du lịch, đô thị, nghỉ dưỡng Các xã: Bình Chánh, Bình Thạnh, Bình Hải, Bình Trị, Bình Hòa, Bình Tân Phú   (Huyện Bình Sơn), Tịnh Phong, Tịnh Thọ (Huyện Sơn Tịnh), Tịnh Hòa (TP Quảng Ngãi) BQL KKT Dung Quất và KCN Quảng Ngãi đề xuất:

– DT: 1.500ha.

– Thuộc đồ án quy hoạch: (1) Khu đô thị Dốc Sỏi, (2) đô thị Vạn Tường, (3) KDC Tịnh Phong, (4) Khu đô thị Sa Kỳ.

– Thuộc Quy hoạch Phân khu, đã được UBND tỉnh phê duyệt tại: (1) Quyết định số 111/ QĐ-UBND ngày 26/4/2013, (2) Quyết định số 259/QĐ-UBND ngày 13/2/2009, (3) Quyết định số: 343/QĐ-UBND ngày 16/10/2015, (4) Quyết định số 165/QĐ-UBND ngày 09/7/2013.

NĐT đề xuất 100% Vốn NĐT
15 Dự án Khu đô thị Đảo Ngọc PhườngTrương Quang Trọng và xã Tịnh An, thành phố Quảng Ngãi Sở Xây dựng đề xuất:

– DT: 187ha

– Phù hợp với quy hoạch xây dựng: Nhiệm vụ Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu đô thị sinh thái Đảo Ngọc đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 152/QĐ-UBND ngày 13/3/2020.

– Về sự phù hợp với Quy hoạch và Kế hoạch sử dụng đất: Khu đô thị sinh thái Đảo Ngọc phù hợp với điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 của thành phố Quảng Ngãi đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 492/QĐ-UBND ngày 28/6/2019.

NĐT đề xuất 100% Vốn NĐT

Nguồn: quangngai.gov.vn

Phúc Trịnh

Phúc Trịnh - Nhà tư vấn, môi giới bất động sản chuyên nghiệp tại Quảng Ngãi. Liên hệ với tôi qua số: 0888 268 568 - Youtube: Phúc Trịnh BĐS