Ngày 5/7/2021, ông Nguyễn Công Hoàng – Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Quảng Ngãi ký Công văn số 1355/SXD-QLN&BĐS về việc kiến nghị tiếp tục thực hiện Chương trình phát triển nhà ở của tỉnh đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030, đã được phê duyệt vào năm 2016.

61 dự án với hơn 20 ngàn lô đất chưa được Quảng Ngãi ra quyết định giao đất

Sở Xây dựng tỉnh Quảng Ngãi cho biết, từ năm 2016 đến nay, toàn tỉnh có 102 dự án bất động sản (chưa bao gồm các dự án do Công ty QISC làm chủ đầu tư) đã được cấp chứng nhận đầu tư, quyết định chủ trương đầu tư.

moi-gioi-tay-ngang-1

Trong đó, có 41 dự án đã được giao đất, đầu tư cơ sở hạ tầng, với tổng diện tích đất theo quy hoạch được duyệt là 413,8 ha, với tổng số lô đất là 11.218. Cụ thể, có 18 dự án đã đầu tư cơ bản hoàn thiện về cơ sở hạ tầng với diện tích là 107,68 ha, với 3.363 lô đất. Song song với đó, còn 23 dự án đã và đang đầu tư cơ sở hạ tầng dở dang có tổng diện tích đất theo quy hoạch được duyệt là 306,12 ha, với 7.855 lô đất.

Bên cạnh đó, Quảng Ngãi có 61 dự án chưa được giao đất, đang thực hiện công tác bồi thương, giải phóng mặt bằng, có tổng diện tích đất theo quy hoạch được duyệt là 896,5 ha, với tổng số lô đất là 20.323 lô.

Sở Xây dựng tỉnh Quảng Ngãi cho biết, kết quả phát triển nhà ở thực tế đã đạt và vượt các mục tiêu phát triển nhà ở đã đề ra tại Quyết định số 404/QĐ-UBND năm 2016 của UBND tỉnh Quảng Ngãi về việc phê duyệt Chương trình phát triển nhà ở của tỉnh đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030.

Theo đó, mục tiêu diện tích nhà ở bình quân đến năm 2020 là 24,4 m2/người. Trong khi đó, số liệu thực tế, diện tích nhà ở bình quân toàn tỉnh đã đạt 26,4 m2/người vào năm 2019.

Vì sao chưa xây dựng chương trình phát triển nhà ở giai đoạn tới?

Sở Xây dựng tỉnh Quảng Ngãi cho rằng, nhiều quy hoạch của tỉnh hiện đang triển khai thực hiện, chưa được phê duyệt; đồng thời, Bộ Xây dựng đang dự thảo Chiến lược phát triển nhà ở quốc gia mới đến năm 2030 và sẽ trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt vào quý 4/2021.

Bên cạnh đó, Bộ Xây dựng chưa ban hành Thông tư hướng dẫn cụ thể những quy định về tiêu chí để xác định các nhu cầu về nhà ở trong nội dung chương trình, kế hoạch phát triển nhà ở và hướng dẫn cụ thể mức kinh phí để xây dựng chương trình, kế hoạch phát triển nhà ở của địa phương (bao gồm cả chương trình, kế hoạch điều chỉnh).

moi-gioi-tay-ngang

Do vậy, việc xây dựng Chương trình phát triển nhà ở của tỉnh Quảng Ngãi theo từng giai đoạn 5 năm và 10 năm hoặc dài hơn trong thời điểm hiện nay để trình HĐND tỉnh là chưa đầy đủ cơ sở pháp lý theo quy định của pháp luật.

Ngoài ra, Sở Xây dựng tỉnh Quảng Ngãi cũng thông tin thêm, theo Quyết định số 404/QĐ-UBND năm 2016 của UBND tỉnh Quảng Ngãi về việc phê duyệt Chương trình phát triển nhà ở của tỉnh đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030, thì quỹ đất để xây dựng nhà ở thương mại đến năm 2020 là 135,2 ha và tầm nhìn đến năm 2030 là 274,4 ha.

Tuy nhiên, qua rà soát thì quỹ đất để xây dựng nhà ở thương mại tại các dự án đã được nhà nước giao đất và đầu tư cơ sở hạ tầng khoảng 491,78 ha (tương đương với khoảng 196,72 ha đất ở), tăng so với chỉ tiêu đất ở đến năm 2020 tại Chương trình phát triển nhà ở là 61,52 ha. Trong khi đó, quỹ đất ở theo chương trình phát triển nhà ở được phê duyệt tầm nhìn đến năm 2030 là 274,4 ha chưa được sử dụng.

Từ thực tiễn nêu trên, Sở Xây dựng tỉnh Quảng Ngãi kiến nghị UBND tỉnh thống nhất sử dụng quỹ đất ở 274,4 ha (chương trình phát triển nhà ở đã được phê duyệt tầm nhìn đến năm 2030 chưa được sử dụng) để thực hiện cho các dự án phát triển nhà ở, cho đến khi chương trình phát triển nhà mới của tỉnh giai đoạn 2021 – 2030 được ban hành.

Theo Cafeland.vn

Phúc Trịnh

Phúc Trịnh - Nhà tư vấn, môi giới bất động sản chuyên nghiệp tại Quảng Ngãi. Liên hệ với tôi qua số: 0888 268 568 - Youtube: Phúc Trịnh BĐS