08/06/2021 12 lượt xem
Phóng to/ thu nhỏ chữ:

Đưa Tư Nghĩa phát triển xứng tầm với tiềm năng, vị thế của mình

Sáng 4.6, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bùi Thị Quỳnh Vân; Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Đặng Ngọc Huy; Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Văn Minh chủ trì buổi làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy Tư Nghĩa về tình hình thực hiện nhiệm vụ trong thời gian qua; phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội, quốc phòng an ninh; công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị của huyện năm 2021 và những năm tiếp theo.

hoi-hop

Tham dự buổi việc có các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh uỷ; lãnh đạo các sở, ngành liên quan.

Theo báo cáo của Huyện ủy Tư Nghĩa, trong 6 tháng đầu năm 2021, tổng giá trị sản xuất trên địa bàn huyện ước đạt 9.012 tỷ đồng, tăng 11,3% so với cùng kỳ năm trước và bằng 57,1% so với kế hoạch năm. Tổng giá trị sản xuất công nghiệp – xây dựng ước thực hiện 4.348 tỷ đồng, đạt 53,6% so với kế hoạch. Giá trị thương mại, dịch vụ 6 tháng đầu năm ước thực hiện 3.600 tỷ đồng, tăng 6,9% so với cùng kỳ năm trước và đạt 60,6% kế hoạch. Tổng giá trị sản xuất ngành nông, lâm, thủy sản ước thực hiện 6 tháng đầu năm là 1.064 tỷ đồng, đạt 61,2% kế hoạch.

Thu cân đối ngân sách ngân sách nhà nước trên địa bàn huyện ước đạt 287.175 triệu đồng (tăng 40% so với cùng kỳ năm trước), đạt 58,7% kế hoạch. Chi ngân sách địa phương ước 390.823 triệu đồng, đạt 56,9% kế hoạch.

Công tác xây dựng Đảng đạt nhiều kết quả tích cực. Tổ chức bộ máy, cán bộ từng bước được kiện toàn; năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên được nâng lên. Huyện đã tổ chức thực hiện rà soát, bổ sung quy hoạch các chức danh lãnh đạo quản lý ở các cấp nhiệm kỳ 2020-2025, 2021-2026 đảm bảo quy định.

Chỉ đạo rà soát, kiện toàn củng cố tổ chức bộ máy và các chức danh cán bộ lãnh đạo, quản lý ở các địa phương, đơn vị kịp thời, đúng nguyên tắc và quy trình; thực hiện việc điều động, bổ nhiệm lại đối với một số chức danh cán bộ, quản lý các phòng, ban, cơ quan, đơn vị, trường học và bầu bổ sung Bí thư Chi bộ…

mot-goc-thi-tran-la-ha

Ban Thường vụ Huyện ủy Tư Nghĩa kiến nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy sớm sơ kết việc triển khai thí điểm thực hiện mô hình sáp nhập, nhất thể hóa chức danh theo Nghị quyết số 18, 19-NQ/TW của Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII để có hướng chỉ đạo tiếp theo, vì hiện nay việc thực hiện mô hình thí điểm phát sinh nhiều bất cập, hiệu quả không cao, lúng túng trong thực hiện, tạo áp lực cho người đứng đầu. Đề nghị Tỉnh quan tâm, đầu tư mới tuyến đường từ đường Tỉnh lộ 623B vào Khu liên hợp xử lý chất thải rắn Nghĩa Kỳ; tuyến đường nối từ đường dẫn cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi đến đường Dung Quất – Sa Huỳnh để tạo động lực phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn huyện Tư Nghĩa.

Đồng thời, kiến nghị UBND tỉnh quan tâm, thống nhất cho huyện thành lập cụm công nghiệp An Hội ở xã Nghĩa Kỳ; quan tâm, ưu tiên bổ sung hạng mức đất ở cho huyện để phát triển đô thị, đồng thời đáp ứng nhu cầu về đất ở của hộ gia đình cá nhân tại địa phương trong thời gian đến; sớm phê duyệt phương án sắp xếp, xử lý tài sản công không còn nhu cầu sử dụng để huyện Tư Nghĩa triển khai thực hiện, tránh tình trạng lãng phí, sử dụng không hiệu quả.

Tại buổi làm việc, Thường trực Tỉnh ủy và các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy cùng lãnh đạo các sở, ngành của tỉnh đánh giá cao kết quả triển khai thực hiện nhiệm vụ của Đảng bộ huyện Tư Nghĩa trong trong thời gian qua; đồng thời chỉ ra một số tồn tại, hạn chế cần khắc phục và có ý kiến định hướng, gợi mở để Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Tư Nghĩa tập trung chỉ đạo, lãnh đạo thực hiện thắng lợi các mục tiêu nhiệm vụ chính trị năm 2021 và những năm tiếp theo. Các đại biểu cũng làm rõ những đề xuất, kiến nghị của huyện đối với và tỉnh.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đánh giá cao sự tích cực, chủ động, sáng tạo của Ban Thường vụ Huyện ủy Tư Nghĩa trong việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, phát triển KT- XH của địa phương.

la-ha

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu trong thời gian tới, huyện Tư Nghĩa cần khai thác triệt để những lợi thế, tiềm năng, thế mạnh của địa phương và tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai, thực hiện tốt các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển KT- XH đã đề ra để đưa Tư Nghĩa phát triển xứng tầm với vị thế của mình.

Gợi mở, định hướng một số nhiệm vụ trong thời gian tới, Bí thư Tỉnh ủy Bùi Thị Quỳnh Vân nhấn mạnh, huyện Tư Nghĩa đã đạt chuẩn huyện nông thôn mới và đang đặt ra mục tiêu xây dựng nông thôn kiểu mẫu, nâng cao, chính vì vậy huyện cần căn cứ vào các tiêu chuẩn này để phân bổ nguồn lực phù hợp nhằm đạt được mục tiêu đề ra. Quan tâm đến công tác tổ chức sản xuất cho người dân, phát triển nông nghiệp trong nông thôn; đặc biệt lưu ý đến các tiềm năng, thế mạnh, ngành nghề truyền thống của địa phương.

Trong lĩnh vực phát triển đô thị, Bí thư Tỉnh ủy đề nghị huyện Tư Nghĩa cần quan tâm phát triển kết hạ tầng đồng bộ với các khu dân cư, khu đô thị và các thiết chế văn hóa- xã hội trên địa bàn của huyện. Tập trung xây dựng đô thị thị trấn La Hà trở thành đô thị động lực, năng động và có mối liên kết chặt chẽ với TP. Quảng Ngãi. Cùng với đó, trong quá trình đầu tư phát triển đô thị, huyện Tư Nghĩa cần phải phát triển một cách hài hòa, đồng bộ để góp phần vào cùng với chỉ tiêu phát triển đô thị của tỉnh.

Bí thư Tỉnh ủy Bùi Thị Quỳnh Vân cũng yêu cầu huyện Tư Nghĩa quan tâm nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở; làm tốt công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, luân chuyển cán bộ; xây dựng đội ngũ cán bộ năng động, quyết liệt, dám nghĩ, dám làm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao; tiếp tục kiện toàn, thay đổi, sắp xếp đội ngũ Bí thư Chi bộ để đáp ứng và đảm bảo các tiêu chuẩn theo quy định.

Đồng thời, tập trung tăng cường công tác cải cách hành chính. Quan tâm phát huy vai trò của Mặt trận và các hội đoàn thể trong công tác tuyên truyền, vận động nhân dân; tham gia phản biện, giám sát các chủ trương, chính sách của cấp ủy, chính quyền triển khai. Tăng cường các biện pháp bảo đảm tốt an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Theo: Baoquangngai.vn

Tác giả: Phúc Trịnh