30/06/2024 89 lượt xem
Phóng to/ thu nhỏ chữ:

4 trường hợp đất không được sang tên sổ đỏ theo Luật Đất đai 2024

Sẽ có 4 trường hợp đất không được sang tên sổ đỏ theo Luật Đất đai 2024 mà người dân cần biết.

Sang tên sổ đỏ là gì?

Sang tên sổ đỏ là việc đăng ký biến động chuyển nhượng, cho tặng, thừa kế, quyền sử dụng đất và tài sản với đất.

Việc sang tên sổ đỏ sẽ giúp đảm bảo về quyền lợi cũng như quyền sử dụng, quyền sở hữu tài sản của người dân.

Điều kiện để được sang tên sổ đỏ?

Để được sang tên sổ đỏ, các cá nhân và hộ gia đình cần đáp ứng các điều kiện được quy định tại Khoản 1 Điều 188 Luật Đất đai 2013 như sau:

  • Có giấy chứng nhận, trừ trường hợp được quy định tại Khoản 3 Điều 186 và trường hợp nhận thừa kế được quy định tại Khoản 1 Điều 168 của Luật Đất đai 2013.

Các trường hợp nhận thừa kế được quy định tại Khoản 1 Điều 168 Luật Đất đai 2013 gồm:

  • Những trường hợp đất không có tranh chấp.
  • Trường hợp quyền sử dụng đất không bị kê biên để đảm bảo thi hành án.
  • Trường hợp đất còn trong thời hạn sử dụng đất.

sang ten so do

4 trường hợp không được sang tên sổ đỏ, sổ hồng

1. Trường hợp các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư, cơ sở tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài không được nhận chuyển nhượng, nhận tặng cho quyền sử dụng đất đối với các trường hợp mà pháp luật không cho phép chuyển nhượng, tặng cho quyền sử dụng đất.

2. Trường hợp tổ chức kinh tế không được nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng của hộ gia đình, cá nhân, trừ trường hợp được chuyển mục đích sử dụng đất theo quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.

3. Trường hợp các hộ gia đình, cá nhân không trực tiếp sản xuất nông nghiệp, không được nhận chuyển nhượng, nhận tặng cho quyền sử dụng đất trồng lúa.

4. Các hộ gia đình, cá nhân không được nhận chuyển nhượng, nhận tặng cho quyền sử dụng đất ở, đất nông nghiệp trong khu vực rừng phòng hộ, trong phân khu bảo vệ nghiêm ngặt, phân khu phục hồi sinh thái thuộc rừng đặc dụng, nếu không sinh sống trong khu vực rừng phòng hộ, rừng đặc dụng đó.

Chi phí sang tên sổ đỏ như thế nào?

Căn cứ theo Thông tư 111/2013/TT-BTC và Nghị định 140/2016/NĐ-CP; Thông tư 85/2019/TT-TBC, khi chuyển nhượng, tặng cho nhà đất các bên có nghĩa vụ nộp thuế thu nhập cá nhân, lệ phí trước bạ và phí thẩm định hồ sơ theo quy định.

Trong đó thuế thu nhập cá nhân phải nộp = 2% x giá chuyển nhượng.

Lệ phí trước bạ = 0,5% x giá chuyển nhượng.

Phí thẩm định hồ sơ sẽ do UBND cấp tỉnh quy định nên mức thu giữa các tỉnh/thành sẽ khác nhau.

Theo: Người Quan Sát

Tác giả: Phúc Trịnh