Tỉnh Quảng Ngãi có văn bản số 5781/UBND-KGVX chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án đầu tư vào lĩnh vực du lịch tại Khu du lịch Mỹ Khê.

Theo đó, đối với Dự án Khu du lịch và dịch vụ sinh thái Thiên Ý, Sở Xây dựng khẩn trương tổ chức thẩm định, trình UBND tỉnh xem xét, phê duyệt Đồ án Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 phần còn lại của xã Tịnh Khê và xã Tịnh Kỳ, thành phố Quảng Ngãi để UBND thành phố Quảng Ngãi có cơ sở giải quyết hồ sơ, thủ tục liên quan đến Dự án.

song-kinh-giang-tinh-khe

UBND thành phố Quảng Ngãi hướng dẫn, hỗ trợ Nhà đầu tư trong quá trình thỏa thuận bồi thường, hỗ trợ, giải quyết tái định cư, đồng thời giải quyết theo thẩm quyền hồ sơ, thủ tục về giải phóng mặt bằng, tái định cư đối với Dự án sau khi Đồ án Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 phần còn lại của xã Tịnh Khê và xã Tịnh Kỳ được phê duyệt.

>>> Tham khảo ngay: Bán đất Tịnh Khê nhiều vị trí đẹp

Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư tiếp tục kiểm tra, đôn đốc và phối hợp với sở, ngành, UBND thành phố Quảng Ngãi hỗ trợ Nhà đầu tư sớm hoàn thành thủ tục chuẩn bị đầu tư để triển khai thi công, hoàn thành toàn bộ Dự án Khu du lịch và dịch vụ sinh thái Thiên Ý đúng tiến độ.

Đối với Dự án Khu du lịch biển Mỹ Khê, Sở Kế hoạch và Đầu tư thường xuyên kiểm tra, đôn đốc Nhà đầu tư triển khai thực hiện dự án theo đúng nội dung, tiến độ tại Giấy Chứng nhận đăng ký đầu tư; kịp thời đôn đốc, cảnh báo Nhà đầu tư về tiến độ thực hiện dự án; tham mưu UBND tỉnh xử lý theo quy định nếu Nhà đầu tư không thực hiện hoàn thành dự án theo đúng tiến độ đã đăng ký.

QUY-HOACH-TINH-KHE

Các Sở: Tài nguyên và Môi trường, Tài chính, Xây dựng và UBND thành phố Quảng Ngãi theo chức năng, nhiệm vụ tích cực, khẩn trương thực hiện nhiệm vụ đối với Dự án theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Công văn 4861/UBND-KGVX ngày 08/10/2020.

Cần thông tin tư vấn bất động sản Tịnh Khê vui lòng liên hệ ngay Phúc Trịnh để có thông tin mới, chính xác và được hỗ trợ tốt nhất nhé.

Phúc Trịnh

Phúc Trịnh - Nhà tư vấn, môi giới bất động sản chuyên nghiệp tại Quảng Ngãi. Liên hệ với tôi qua số: 0888 268 568 - Youtube: Phúc Trịnh BĐS