Ngày 20/10, Vụ trưởng Vụ Quy hoạch – Kiến trúc (Bộ Xây dựng) Trần Thu Hằng đã chủ trì Hội nghị thẩm định đồ án điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Dung Quất, tỉnh Quảng Ngãi đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2050.

Khu kinh tế tổng hợp đa ngành, đa lĩnh vực

Đồ án “Điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Dung Quất, tỉnh Quảng Ngãi đến năm 2025” được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 124/QĐ-TTg ngày 20/01/2011. Sau 10 năm thực hiện, đồ án cần được xem xét, rà soát, đánh giá quá trình thực hiện để kịp thời điều chỉnh phù hợp với tình hình phát triển kinh tế – xã hội trong giai đoạn phát triển mới.

Để giải quyết vấn đề nêu trên, UBND tỉnh Quảng Ngãi đã tổ chức lập Nhiệm vụ quy hoạch xây dựng điều chỉnh Khu kinh tế Dung Quất tỉnh Quảng Ngãi đến năm 2035, tầm nhìn đến nam 2050 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quỵết định số 1701/QĐ-TTg ngày 30/10/2020.

Phạm vi ranh giới quy hoạch có quy mô diện tích khoảng 45.332ha. Trong đó, diện tích đất liền khoảng 33.581ha, diện tích đảo Lý Sơn khoảng 1.039ha (hiện trạng phần đảo nổi) và diện tích mặt nước (vùng biển) khoảng 10.711ha.

qh-khu-kinh-te-dung-quat

Mục tiêu của Đồ án là xây dựng Khu kinh tế Dung Quất phù hợp với chiến lược phát triển quốc gia nói chung và chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam nói riêng. Với tầm nhìn đến năm 2050, Khu kinh tế Dung Quất sẽ phát triển thành một trong những trung tâm kinh tế biển năng động, với nền kinh tế tổng hợp đa ngành, đa lĩnh vực quan trọng của quốc gia; lấy cảnh quan đô thị biển làm sức hâp dẫn, lấy nền tảng cơ sở hạ tầng phát triển để đẩy mạnh kinh tế biển, hướng đến sự thịnh vượng.

Khi đó, Khu kinh tế Dung Quất sẽ có tính chất là khu kinh tế tổng hợp đa ngành, đa lĩnh vực, trọng tâm là công nghiệp lọc hóa dầu, công nghiệp hóa chất và công nghiệp nặng; là khu vực phát triển đô thị; trung tâm lọc hóa dầu và năng lượng quốc gia; trung tâm công nghiệp, dịch vụ, du lịch của vùng kinh tế trọng điểm miền Trung; là một trong các đầu mối giao thông vận tải, trao đổi hàng hóa và giao lưu quốc tế quan trọng của khu vực miền Trung và Tây Nguyên; đồng thời có vị trí quan trọng về an ninh quốc phòng của quốc gia.

Động lực phát triển của tỉnh Quảng Ngãi và Vùng kinh tế trọng điểm miền Trung

Theo nội dung điều chỉnh, đến năm 2035, dân số Khu kinh tế Dung Quất là khoảng 425.000 người và dân số đô thị chiếm 90%. Đến năm 2050, dân số ở Khu kinh tế đạt khoảng 600.000 người và 95% là dân đô thị.

Đến năm 2035, đất xây dựng các khu, cụm công nghiệp khoảng 8.045ha; đất xây dựng các khu dân dụng khoảng 7.690ha; đất xây dựng các khu du lịch, dịch vụ tập trung khoảng 2.030ha. Đến năm 2050, đất xây dựng các khu, cụm công nghiệp khoảng vẫn giữ nguyên, nhưng đất xây dựng các khu dân dụng tăng lên khoảng 9.315ha và đất xây dựng các khu du lịch, dịch vụ tập trung khoảng 2.870ha.

Khu kinh tế sẽ được chia thành 5 phân khu chức năng. Đó là phân khu đô thị, công nghiệp, dịch vụ Bắc Dung Quất; phân khu đô thị, công nghiệp, dịch vụ Châu Ổ – Bình Long; phân khu đô thị, công nghiệp, dịch vụ Nam Dung Quất; phân khu đô thị, dịch vụ Đông Nam Dung Quất và phân khu đô thị Lý Sơn.

Về định hướng kiến trúc, cảnh quan, Khu kinh tế sẽ phát triển không gian đô thị hiện đại, hấp dẫn và giàu bản sắc dựa trên cấu trúc cảnh quan và hệ sinh thái tự nhiên, đồi núi, sông, hồ, biển, hải đảo.

Về định hướng phát triển đô thị, phấn đấu đến năm 2025, huyện Lý Sơn đạt một số tiêu chí cơ bản của đô thị loại IV và toàn huyện Bình Sơn đạt tiêu chí đô thị loại IV, thành lập thị xã Bình Sơn trực thuộc tỉnh Quảng Ngãi.

quang ngai dieu chinh quy hoach chung xay dung khu kinh te dung quat den nam 2035

Trong giai đoạn 2026 – 2035, huyện Lý Sơn phấn đấu đạt tiêu chí đô thị loại IV và đô thị Bình Sơn cơ bản đạt tiêu chí đô thị loại III. Bước sang giai đoạn 2036 – 2050, tỉnh Quảng Ngãi sẽ tập trung đầu tư hoàn thiện đồng bộ cơ sở hạ tầng nâng cao cho các đô thị, hướng tới thành lập 2 thành phố Bình Sơn và Lý Sơn trực thuộc tỉnh Quảng Ngãi; từng bước hình thành vùng đô thị động lực phía Bắc của tỉnh Quảng Ngãi và Vùng kinh tế trọng điểm miền Trung.

Để hoàn thành các mục tiêu nêu trên, Khu kinh tế sẽ triển khai thực hiện một số dự án ưu tiên đầu tư xây dựng trong thời gian tới như dự án trung tâm Điện lực Dung Quất; dự án mở rộng, nâng công suất Nhà máy lọc dầu Dung Quất; dự án nâng cấp quốc lộ QL1, QL24C, QL24B, tuyến đường cao tốc Quảng Nam – Quảng Ngãi (CT22) và nút giao Bình Long.

Đồ án vẫn cần chỉnh sửa một số nội dung

Hội đồng thẩm định hoàn toàn nhất trí rằng, việc điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Dung Quất là một việc làm hết sức cần thiết để thu hút đầu tư và khai thác các lợi thế tiềm năng của địa phương. Về cơ bản, nội dung đồ án đã bám sát các nhiệm vụ được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt và đề xuất được khung phát triển cho Khu kinh tế trong các giai đoạn tiếp.

quang ngai dieu chinh quy hoach chung xay dung khu kinh te dung quat den nam 2035

Nhưng để hoàn thiện nội dung đồ án, tỉnh Quảng Ngãi cũng phải bổ sung, hoàn thiện một số nội dung. Thứ nhất là điều chỉnh lại tên gọi của đồ án đúng với tính chất, nhiệm vụ được phê duyệt và các quy định pháp luật. Thứ hai là xem xét kéo dài thời gian quy hoạch đến năm 2045. Thứ ba là rà soát ranh giới lập quy hoạch, chú ý đến ranh giới quy hoạch mặt biển. Thứ tư là làm rõ các nội dung kế thừa trong quy hoạch. Thứ năm là bổ sung căn cứ pháp lý và cơ sở khoa học của đồ án. Thứ sáu là làm rõ các động lực mới cho sự phát triển của Khu kinh tế. Thứ bảy là rà soát, điều chỉnh tổ chức định hướng không gian, hệ thống hạ tầng kỹ thuật và hệ thống đô thị. Thứ tám là xác định các dự án ưu tiên đầu tư thực sự cần thiết, không đầu tư dàn trải. Thứ chín là đề xuất cơ chế đặc thù cho Khu kinh tế.

Hội đồng thẩm định nhất trí đề nghị UBND tỉnh Quảng Ngãi phối hợp với đơn vị chỉnh sửa, hoàn thiện đồ án quy hoạch trước khi báo cáo Bộ Xây dựng thẩm định, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Theo: baoxaydung.com.vn

Phúc Trịnh

Phúc Trịnh - Nhà tư vấn, môi giới bất động sản chuyên nghiệp tại Quảng Ngãi. Liên hệ với tôi qua số: 0888 268 568 - Youtube: Phúc Trịnh BĐS